Nyheter

RETTS App

Med RETTS Plus som app kan du göra rettsningar på din telefon/padda/PC varhelst du har en uppkoppling mot internet (Version 1.

Sök RETTS Fond

Predicare AB tillhandahåller en fond med medel för forskning om akutsjukvård som använder RETTS.