FAQ

Här är en förteckning över några av de vanligaste frågorna och svaren beträffande RETTS.

Här har vi sammanställt några av de viktigaste frågorna kring RETTS.

Hur får man lösenord/Superuserlogin?
Man skickar ett mejl till info@predicare.se

Hur gör man om man glömt lösenord?
Skickar ett mejl till info@predicare.se

Kan man använda RETTS på vårdcentraler eller i hemsjukvården?
Ja, det går utmärkt. Skicka mejl till info@predicare.se

Vad kan man editera själv?
Idag kan man editera högre-nedre-rutan så kallade processåtgärder.

Hur skriver man ut från RETTS Online?
Tryck på  [Ctrl] + [P]

Var finns PP-filerna som fanns förr?
De är borttagna och utskrift görs numera från RETTS Online.