Komma igång

De verksamheter som implementerat RETTS i Sverige och Norge har i en del fall fått utbildningsstöd från Predicare och en del har klarat av processen själva. Det indikerar att RETTS är lätt att lära och införa både på akutmottagningar, ambulanssjukvård och närsjukvård. Nu finns också ett instrument för att lära nya medarbetare och träna tidigare användare i RETTS via e-learningsystemet RETTS Sim. Från 2015 ingår RETTS Sim i systemet för alla RETTS licensinnehavare. Kontakta oss så berättar vi hur ni kommer igång.

Kontakta oss

Användare

RETTS används i samtliga svenska landsting och i mer än hälften av de norska motsvarigheterna. Samma utbredning gäller Ambulansorganisationerna i Sverige och Norge. Vi ser ett växande behov av att man vill ha ett och samma beslutsstödssystem i hela akutvårdskedjan samt tillhörande primär- och hemsjukvård.

Sverige

  • Alla landsting och regioner i Sverige
  • Ambulanssjukvården i Sverige
  • Fler vårdcentraler och kommuner utvärderar RETTS

Norge

  • Majoriteten av Norges akutsjukhus och ambulansorganisationer
  • Flera kommuner med närsjukvård