Produkter

Sedan 2005 ger RETTS en snabb, säker och högkvalitativ vård för patienter inom akutsjukvården. RETTS utvecklas löpande och finns nu tillgänglig på webben samt integreras dessutom i allt fler journalsystem inom sjukvården.

RETTS för hela vårdkedjan

Efterfrågan på validerade och strukturerade beslutsstöd gör att RETTS används alltmer och inte bara inom akutsjukvård, utan också inom andra grupper där både behovet och kraven på systemet ökar. Idag finns en hel familj av RETTS produkter för såväl användning on-/off-line, utbildning samt integration med journalsystem.

Upphovsrätt

RETTS är gjord för både användare vid akutmottagningar, ambulanssjukvården och ndra vårdgivare med behov av beslutstöd. RETTS© är ett registrerat varumärke och RETTS beslutstöd skyddas via upphovsrättslagen (SOU 2011:32). Användare av RETTS begränsas därför av de regler som avses i varumärkeslagen (SFS 2010:1877) och upphovsrättslagen (SOU 2011:32).

För behörighet att använda RETTS så behöver användaren/organisationen en licens och ett log-in som är gemensamt för din organisation. Det finns också en eller två personer som är super-user i din organisation och som ansvarar för era kontakter med Predicare. Superusern har också en utökad behörighet till RETTS. När man är inloggad kan man använda både RETTS online via webben och skriva ut RETTS systemet i pappersform. Det är användaren som avgör vilket arbetssätt ni väljer.

Exempel