RETTS-boken

Bengt Widgren på Predicare är författare till boken om RETTS.

RETTS – akutsjukvård direkt

RETTS Akutsjukvård direkt beskriver beslutsstödet RETTS© (rapid emergency triage and treatment system) som används inom akutsjukvården för att snabbt skapa en säker och högkvalitativ vård för patienten. Boken beskriver idé, bakgrund och struktur för RETTS© och innehåller även övningsuppgifter som kan användas i samband med utbildningar.

RETTS Akutsjukvård direkt är uppbyggd så att man som enskild befattningshavare får en överblick över den problemställning man har. Boken berör också organisatoriska frågor som organisation och ledning har att ta ställning till. Den kan användas som referens för hur RETTS-systemet är tänkt att fungera och med fördel användas vid introduktion av nyanställda/nyutbildade medarbetare inom akutvården.

RETTS-boken kan användas såväl i den hospitala som i den prehospitala vården eftersom RETTS är byggd för hela akutvårdkedjan. Boken vänder sig till all akutvårdpersonal som, under sin professionella utveckling på olika nivåer inom akutsjukvården, använder RETTS.

Författare: Bengt Widgren, MD, PhD

Beställ

info@predicare.se

Pris ex moms: 295 kr plus frakt