RETTS Plus

För att effektivisera och automatisera sjukvårdsarbetet finns RETTS Plus som säljs som en integrerad systemmodul till vårdgivarens befintliga journalsystem.

RETTS Plus är Predicares nya satsning, på våra användares begäran, att förse akutvårdskedjan med ett effektivt RETTS-verktyg som snabbt, enkelt och praktiskt kan hjälpa till i triage-processen och dessutom minska dubbelarbete.

Användare kommer i hög grad vara involverade i utvecklingen för att det skall bli så rätt som möjligt från början. När exakt lansering blir är inte klart, men vi kommer löpande informera här om hur arbetet fortskrider.

Vill du vara med och påverka eller ha mer information – kontakta oss gärna!

https://rettsplus.se/
Använd samma email/lösenord som du använder när du loggar in på rettsonline.com