RETTS Online

Sedan januari 2016 tillhandahåller vi RETTS Online 2.0. RETTS utvecklades i pappersformat men finns nu som en helt ny webbtjänst.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

RETTS© Online

Predicare AB gjorde sin största investering någonsin och presenterade RETTS© Online 2.0  i januari 2016. (Gamla RETTS© Online 1.0 /retts.se kommer snart att försvinna)
Inför 2.0  har mycket av RETTS© reviderats från avseende innehållet, layout, vitalparametrar och ESS’er. Funktionaliteten är förenklad.
Nyheter för RETTS© Online 2.0 är:

 • Egen administration av licens/abonnemang i form av central
 • Lokal administratör(f.d. superuser) och användare
 • Licenserna går att flytta mellan användare vid personalomsättning
 • Större frihet för respektive klinik/organisation att utforma delar av innehållet efter lokala förutsättningar. 

Lokal administratör kan editera:

 • Faktarutans innehåll
 • Nästa åtgärd/aktivitet
 • Lokal processåtgärd
 • Intern meddelandefunktion
 • Allt som lokalt anpassas/editeras i Online för en klinik kommer att lagras versionshanterat och följa med i nästa uppdatering.

RETTS© Online 2.0  innehåller dessutom en rutin för lansering av lokal editerad/ anpassad version för kliniken. Denna rutin kan nyttjas när ny version ska testas, valideras
och editeras innan den släpps till användarna.

Så fungerar RETTS© Online 2.0

RETTS© finns som en tjänst via internet men också i pappersform för dem som helt eller delvis saknar uppkoppling. Fler och fler använder webbfunktionen via www.rettsonline.com som kan användas online 24h/dygn och av ett obegränsat antal användare/licens. RETTS© Online har samma arbetssätt och funktionalitet som RETTS på papper. En viktig skillnad är att RETTS Online möjliggör för verksamhetens att lägga till egna lokala processåtgärder i varje ESS, vilket innebär en löpande ”editeringsmöjlighet”. Den lokala administratören måste godkänna licensvillkoren och varje licensinnehavare måste utse en medicinsk ansvarig för de editerade ESS.

Fördelar med RETTS© Online 2.0

 • Alltid rätt och uppdaterade ESS
 • ESS är utskrivningsbara med eller utan lokala processåtgärder
 • Risken att man använder gamla eller olika versioner minskar
 • Du kan läsa/öppna två ESS på samma gång för att jämföra

Vad ingår i RETTS© Online 2.0

 • RETTS© Online 24/7 via skärm
 • RETTS© utskrivbar i pappersversion
 • RETTS© Sim e-learningsystemet på svensk länk på www.rettsonline.com
 • Instruktioner och lathundar
 • Medlem i användarnätverket och deltagande i Nordiskt RETTS© Meeting
 • Teknisk och medicinsk support kring användning av RETTS©

Supportnummer:+ 46 (0) 31 380 26 06
Supportmejl: support@rettsonline.com