RETTS Sim

RETTS Sim är systemets utbildningsmodul. Här kan enskilda medarbetare eller hela avdelningar öva på fiktiva patienter.

Öva dig på 100+ verkliga patientfall med hjälp av RETTS Sim.

Så fungerar det

RETTS sim är ett webbaserat e-learnigsystem som syftar till att kontinuerligt uppdatera vårdpersonal och att även introducera nya medarbetare i RETTS. RETTS sim kan läggas in i era LMS (learning management system) för dom verksamheter som använder LMS. RETTS sim ger vårdpersonal möjlighet att öva online när det finns tid och utrymme.

Fördelar med RETTS Sim

Vårdpersonal

  • Introduktion och fortbildning i användandet av RETTS
  • Säkerställer att man använder RETTS på rätt sätt
  • Enkelt och kan användas när man har tid och hur många gånger som helst

Sjukhuset

  • Spar kostnader för resor och utbildning

RETTS sim ingår i er ordinarie licens

  • RETTS Sim ingår som en naturlig del i RETTS Online
  • Login till RETTS Sim är samma som till RETTS online
  • RETTS sim uppdateras och förnyas kontinuerligt med fler fall