RETTS vs. andra triagesystem

Nedan tabell ger en jämförelse mellan RETTS beslutstöd och olika triage-system. Mer detaljer finns i länkat pdf dokument: Information RETTS vs andra triagesystem

System VP på alla Symtom ESS Rek. Åtgärd
(monitorering, prover)
Autonomi algoritm Prioritet Medicinsk risk
MTS Nej Ja Nej Nej Nej Ja ??
ESI Nej Ja Nej Nej Nej Ja ??
SATS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
NTS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
MEWS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
TEWS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
NEWS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
CTAS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
EWS Ja Ja Nej Nej Nej Ja VP
RETTS Ja Ja Ja Ja Ja Ja VP+ESSer