Sök RETTS Fond

Predicare AB inrättar en RETTS fond för forskning kring akutsjukvård i Sverige och Norge. Här finns medel att söka för dig som är intresserad av dessa frågor.

Behovet av strukturerad uppföljning och forskning inom akutsjukvården i Sverige är stor och hos många huvudmän inom akutsjukvården finns struktur som kan användas för att bygga upp en forskningsbas kring akutsjukvård. Det saknas dock medel för att frigöra arbetstid för forskarna.

Summan som totalt delas ut är 150 000:- med en minsta summa av 50 000:- /projekt

Predicare AB inrättar därför en fond för att tillhandahålla medel för forskning på arbetstid till akutsjukvård som använder RETTS och innehar licens på en eller flera RETTS produkter. Medlen tilldelas angelägna projekt i konkurrens efter att ansökan granskats av Predicare AB styrelse.

Ansökan bedöms med en 0-7 gradig skala för syfte/frågeställning, metoder, genomförbarhet och betydelse för någon enhet inom akutvården i Sverige eller Norge.

Sökande kan vara leg läkare eller sjuksköterska med lägst magisterexamen. Sökande skall vara inskriven som doktorand vid Universitet eller Högskola.

Sökande skall vara anställd och arbeta inom akutsjukvården minst 50% och på ett verksamhetsområde där man bedriver akutsjukvård med akutläkare, färdiga eller under utbildning.

Medlen används som lönemedel och utbetalas till forskningskonto inom den huvudman sökande är anställd. Medlen får beskattas med max 5% overheadkostnader.

Ansökan skall vara Predicare AB tillhanda senast 2018-09-30 i Wordformat via mail med CV, projektplan, protokoll, kopia på EPN ansökan.
Skriv till: bengt.widgren@predicare.se

Bengt Widgren
Vetenskaplig sekreterare Predicare